داستان بازي

1. داستان بازي -سالها پيش انسانها با تکنولوژي در سطح بسيار پايين مي زيستند آنان سلاح هايي با قدرت بسيار ابتدايي داشتند ... با اين حال در نبرد نهايي ، ساکنين آن سياره از سلاح هاي هيدروژني و اتمي استفاده کردند و در نهايت سياره کهن غير قابل سکونت شد پس از آن بشر به فکر آن افتاد که سيارات دور دست مهاجرت بکند در آن دوران انسانها دانش چنداني درباره سوخت هاي انرژي سياه و يا دوتوريوم و يا حتي سلاح هاي تخريب سياره يا توپ مغناطيسي و... هيچ نمي دانست

-


2. پس از نابودي نخستين سياره با نام زمين ، بشر پا به ديگر سيارات همسايه خود در منظومه شمسي گذاشت اما آن سيارات وضع مناسبي براي اسکان نداشتند و آن شرايط بسيار سخت دانشمدان را بر آن داشت که در خارج از منظومه شمشسي به دنبال سياره مناسب براي ادامه نسل بشر بگردند و با اين معادله ساده که در داخل منظومه شمشسي با وجود چندين و چند ستاره و قمر و سياره يکي از آنها چون زمين شرايط مساعد براي زيست دارد بنابراين در خارج از منظومه شمشي و در کل کهکشان که از هزاران منظومه و ميليارد ها سياره تشکيل شده است قطعا تعداد بيشماري سياره براي زيست خواهيم يافت و آن عصر ، دوران ظهور تکنولوژي ها پيشرفته تري بود و در با ساخت کشتي هاي فضايي پيشرفته بشر قدم به ديگر کرات گذاشت و با ساخت دورازه پرش و يا جامپ توانست به سهولت بين ديگر کهکشان ها سفر بکند و بدين طريق نسل ابتدايي ما خود را در کل کهکشان اسکان داد

--


3. اکنون هزاران سال از دوره زمين کهن که در نبرد نابود شد مي گذرد و پس از آن هزاران سياره ديگر جنگ و نابودي را به خود ديدند اما همچنان سيارات ديگري هستند که توسط امپراطوران قدرتمند هدايت مي شوند و آنها با تلاش پي حذف دشمنان و تقويت نيرو هاي جنگي و فناوري هاي مدرن هستند تا هر چه بيشتر قدرت خود را در کل کهکشان نهادينه تر کنند

--


4. در واقع هزاران سال پيش اجداد ما در يک سياره بودند با حاکمان متفاوت اما پس از عصر جديد و کشف سيارات بيشمار در کل کهکشان سياراتي بيشماري يافت شدند که پس از اشغال هر کدام توسط امپراتوري خاص حکمفرمايي مي شدند

--


5. و هر حاکم نه تنها بر يک سياره بلکه مي تواند براي چندين و چند قمر و سياره حکم براند و مردمان وي از او پيروي کنند

--


6. اما اينکه در اين کهکشان بي پايان سرنوشت براي شما چگونه امپراطوري را رقم مي زند تنها خودتان مي توانيد ببنيد و تنها خودتان مي توانيد طعم قدرت و حظور خود را به در کهکشان به دشمنان خود به اثبات برسانيد

--


7. --

--


-- -- ---

-- -- --

برای ورود به صفحه نخست بازی اینجا کلیک کنید
LORDHA.COM
بازی آنلاین و راهبردی لرد ها
WWW.LORDHA.COM